Whistleblower læs mere

Indledning

Whistleblowerloven trådte i kraft den 17. december 2021 og stiller bl.a. krav om, at der skal etableres whistleblowerordninger på alle private og offentlige arbejdspladser med 50 eller flere ansatte. En mellemstor arbejdsplads som Hytek A/S skal have etableret en whistleblowerordning senest den 17. december 2023.

En whistleblower er en fysisk person, der foretager indberetning eller offentliggørelse af oplysninger om overtrædelser, som personen har skaffet sig adgang til i forbindelse med vedkommendes arbejdsrelaterede aktiviteter.

Hytek A/S´ whistleblowerordning, der gør det muligt for medarbejdere, tidligere medarbejdere, kunder, leverandører og samarbejdspartnere at indberette mistanke om ulovlig eller uetisk adfærd i Hytek A/S, f.eks.: mistanke om økonomisk kriminalitet, bestikkelse, korruption, overtrædelse af konkurrencelovgivning eller miljø og klimamæssige lovmæssige krav, diskrimination, eller sexchikane.

Whistleblowerordningen kan kun benyttes til indberetning af alvorlige forhold eller mistanke herom, herunder handlinger, som kan skade Hytek A/S´ forretning eller omdømme.

Medarbejdere kan ikke indberette forhold relateret til ansættelsesvilkår, arbejdsmiljø mv. via whistleblowerordningen, men skal indberette disse til ledelsen eller HR, medmindre forholdet er usædvanligt alvorligt eller af særlige årsager ikke kan indberettes via de normale kanaler.

Klager fra kunder vedrørende Hytek A/S´ leverancer kan ikke indberettes via whistleblowerordningen. Denne type klager skal indberettes til kundens sædvanlige kontaktperson eller administrerende direktør hos Hytek A/S.

Indberetninger kan foretages anonymt eller ikke-anonymt og vil blive behandlet fortroligt. Hytek A/S foretrækker, at den, der foretager en indberetning, oplyser navn og andre kontaktdetaljer, således, at det er muligt at vende tilbage med uddybende spørgsmål, hvis der er behov herfor.

Indberetning

Indberetninger kan ske via mail til: whistleblower@hytek.dk eller pr. brev til:

Hytek A/S, Virkelystvej 6, DK-9870 Sindal Att. Bestyrelsesformanden – eller att. Næstformanden, hvis henvendelsen skulle dreje sig om bestyrelsesformanden. MÆRK KUVERTEN “FORTROLIG”

Fortrolige personoplysninger må ikke sendes via e-mail, da disse ikke må sendes ukrypterede via det åbne internet. Indberetninger med fortrolige personoplysninger må således kun ske pr. brev.

For at muliggøre grundig undersøgelse af alle indberetninger, opfordres til at indberetninger identificeres og beskrives så detaljeret som muligt. Til dette formål findes der et indberetningsskema på Hytek A/S´ hjemmeside, som kan benyttes (se formularen herunder)

Modtagelse og undersøgelse af indberetninger

Alle indberetninger foretaget som anvist ovenfor sendes direkte til bestyrelsesformanden, uden at andre får indsigt heri før bestyrelsesformanden. Bestyrelsesformanden vil undersøge alle indberetninger grundigt og igangsætte eventuelle nødvendige tiltag. Alle indberetninger behandles fortroligt.

Afhængig af indholdet af den enkelte indberetning, kan bestyrelsesformanden beslutte at involvere ledelsen i Hytek A/S eller eksterne rådgivere, som fx selskabets advokat eller revisor.

Hvis indberetningen måtte dreje sig om bestyrelsesformanden, skal indberetning sendes pr. post til næstformanden. Alle indberetninger til næstformanden sendes ligeledes direkte til næstformanden, uden at andre får indsigt heri før næstformanden.

Gengældelse eller misbrug af whistleblowerordningen

Hytek A/S tolererer ikke nogen form for gengældelse mod eller straf af personer, som i god tro indberetter et anliggende via whistleblowerordningen.

Personer, som oplever at have været udsat for gengældelse for at have indberettet et anliggende eller deltaget i en undersøgelse, opfordres til straks at indberette dette via whistleblowerordningen. Sådanne indberetninger vil blive undersøgt i fortrolighed.

Ethvert misbrug af whistleblowerordningen og eventuelle falske indberetninger foretaget bevidst og i ond tro vil blive sanktioneret behørigt.

Whistleblowerordningen er godkendt i bestyrelsen den 17. august 2023

Indberetningsskema

Her kan du finde de spørgsmål, som vi – så vidt det er muligt – gerne vil have svar på i forbindelse med en indberetning i whistleblowerordningen.

Scroll to Top