CASES – KUNDER – UDFORDRINGER - LØSNING

IMG_1541-kopi

KUNDE: Den Danske Flåde

Udvikling og konstruktion af en ny workshop kran på flådefartøjet Peter Willemoes.

UDFORDRING/OPGAVE

Hovedopgaven og formålet vedr. det ny dæk-værksted er at lette arbejdsgangen ved brug af CIWS (Close-In Weapon System) luftværnskanonen på fartøjet.

LØSNING

Sammen med adskillige samarbejdspartnere, arbejdede Hytek A/S ombord på fartøjet Peter Willemoes.

Hyteks ingeniører udviklede en ny overhead shop kran, der fra workshoppen kunne køres ud og forlænges ud over dæk, og via en udviklet anordning, løfte en 350 kg tung såkaldt breech mekanisme for en luftværnskanon.

Breech-mekanismen er fastgjort til kranen via et specialudviklet løfteåg. Breech mekanismen kan sikkert transporteres ind i workshoppen igen, og køres på plads over workshop-bordet. Alt elektrisk styres via remote control.

Hytek A/S har også leveret hydraulikken til værkstedets lugesystem.

Test blev udført og godkendt. Løsning og funktion af workshop-kranen var tilfredsstillende og beviser uden tvivl sit værd for fartøjets mandskab i fremtiden.

IMG_1052

KUNDE: FL SmIdth

UDFORDRING/OPGAVE

Reparation af separations-aksel på ATOX Coal Mill

LØSNING

Reparation af separations-aksel Separations-akslen i FL. Smidth’s ATOX Coal Mill skiltes ad og vi foretog reparation på den integrerede cylinder, siddende som centreret del i møllen.

Separations-akslen genetableres på anlægget igen.

ATOX Coal Mill bruges i mineindustrien verden over.

KUNDE: Polar forsker fartøj RRS Sir David Attenborough

UDFORDRING/OPGAVE

Sluttest af hydraulik ombord før afgang til arktis for forskning og studier.

LØSNING

Forskellige hydrauliske løsninger blev testet – jobs udført – testet og godkendt.

IMG_8381

KUNDE: Frederikshavn Havn

UDFORDRING/OPGAVE

Forlængelse af passager gangbro på DFDS´ færgeleje

LØSNING

Vi fremstillede fem ekstra sektioner magen til eksisterende. Påmonterede længderne imellem eksisterende og sidste landgangsbro. Plus fremstilling af ny trappesektion til nedgang ved starten af landgang.

IMG_8305 (1)

KUNDE: DFDS - PEARL SEAWAYS

UDFORDRING/OPGAVE

Overhaling af 3 livbåde på passagerskibet “PEARL SEAWAYS”

LØSNING

Vi afmonterede på skift livbådene og udførte diverse reparationer på vores Hysafe værksteder

IMG_9231

KUNDE: Frederikshavn Havn

UDFORDRING/OPGAVE

Overhaling af 3 ABAS kraner og 2 davider

LØSNING

Indlevering til hydraulik og smedeværkstedet i Sindal. Efter afmontering udførte vi diverse udskiftninger og reparationer.

Scroll to Top