Hytek ROV service unit

I Hytek har vi udviklet et offshore oliefiltreringsanlæg specielt beregnet til undervandsrobotter, ROV (Remotely Operated Vehicle). En ROV har et hydraulisk system til manøvrering og til betjening af dens robotarme. En ROV indeholder derfor en del hydraulikolie.

Grundet det ekstreme vandtryk som ROV’en udsættes for, vil det salte vand, over tid, trænge ind i ROV’ens hydraulik og forurene olien. ROV’en bliver derfor jævnligt serviceret for at sikre stabil drift under de vanskelige forhold.

Hytek’s filteringsanlæg muliggør genanvendelse af olien i ROV’en ved at fjerne vand, saltpartikler og andre forureninger. Olie suges fra ROV’en over i anlægget, hvor vand og saltpartikler fjernes, hvorefter olien pumpes tilbage i ROV’en. Da de fleste hydrauliske problemer forårsages af forurenet olie, kan filtreringsanlægget sikre driften af ROV’en og samtidig er det oliebesparende til fordel for såvel økonomi som miljø.

Scroll to Top

Fill out the form

and get in touch with us

If you have any questions about our services, please fill in the form below and we will contact you as soon as possible.