Produkt udvikling

Overskrift 1

PRODUKTUDVIKLING OG DESIGN

Hytek A/S tilbyder produktudvikling og løser design- og konstruktionsopgaver af enhver art. Vi lader os ikke begrænse men tror på, at alle opgaver kan løses. Vores ingeniører er eksperter i at realisere kundernes visioner, og deres løsninger er konkrete beviser på, at det meste kan lade sig gøre hos Hytek.

Vores ingeniører står til rådighed, når det gælder:

HYTEK ROV SERVICE ANLÆG

I Hytek har vi udviklet et offshore oliefiltreringsanlæg specielt beregnet til undervandsrobotter, ROV (Remotely Operated Vehicle). En ROV har et hydraulisk system til manøvrering og til betjening af dens robotarme. En ROV indeholder derfor en del hydraulikolie.

Grundet det ekstreme vandtryk som ROV’en udsættes for, vil det salte vand, over tid, trænge ind i ROV’ens hydraulik og forurene olien. ROV’en bliver derfor jævnligt serviceret for at sikre stabil drift under de vanskelige forhold.

Hytek’s filteringsanlæg muliggør genanvendelse af olien i ROV’en ved at fjerne vand, saltpartikler og andre forureninger. Olie suges fra ROV’en over i anlægget, hvor vand og saltpartikler fjernes, hvorefter olien pumpes tilbage i ROV’en. Da de fleste hydrauliske problemer forårsages af forurenet olie, kan filtreringsanlægget sikre driften af ROV’en og samtidig er det oliebesparende til fordel for såvel økonomi som miljø.

HYTEK TITANIUM KRAN

Den svenske flåde havde behov for nye kraner til deres minestrygere. Nogle typer af søminer aktiveres ved det magnetiske felt fra et skibs stålkrog og eksploderer. Der er derfor vigtigt, at en kran ombord på en minestryger er umagnetisk, og kan derfor ikke fremstilles af stål.

Derfor havde den svenske flåde brug for en kran fremstillet i umagnetisk materiale. The typical marine crane is made from – steel – which is magnetic. En typisk marinekran fremstilles i stål – som er magnetisk.

Dette var så stor en udfordring, at det var svært at finde nogen, der turde påtage sig opgaven. Hytek A/S turde vi godt, selvom det ikke var ligetil. Løsningen krævede nytænkning, for hvordan bygger man en kran uden at bruge almindelig stål?

Den umiddelbare løsning – rustfrit stål – ville gøre kranen for tung til formålet Vi benyttede derfor designet fra en standard TOIMIL marine-kran og fremstillede en ny version med dele – i titanium.

Projektet lykkedes, kranen blev testet i henhold til DNV standarderne for off-shore kraner, og blev desuden godkendt til personløft.

HYTEK PILEHØSTER – THE STEMSTER

Piletræer er en hurtigt voksende træsort, der kan vokse helt op til 8-10 meter på blot tre år. Den samme plante kan høstes tre gange med tre års mellemrum, og piletræer bruges i stigende omfang til fremstilling af biomasse til brug i kraft/varme produktion.

Det er imidlertid ikke let at høste de høje træer, og udfordringen var at konstruere en maskine, der billigt og effektivt kan høste piletræer. Vores ingeniører udviklede en pilehøster, kaldet STEMSTER, der i dag er i drift i både Danmark, Sverige, Irland og Frankrig med stor succes.

KANTRENSER ANLÆG

I samarbejde med en af vores større industrikunder, har vi udviklet et kantrenser-system specielt beregnet til frigørelse for en portalkran for neddeler tragte på et forbrændingsanlæg. Kundens ønske var at optimere tidsforbruget mellem deres to traverskraner så de kunne arbejde selvstændigt og uden opsyn og bemanding og via en PLC- styring.

Kundens problemstilling var, at der flyttes rigtig meget brugt byggematerialer, plasticemballage, nylonreb og anden plastic som f.eks. fiskenet, op i de to nedfaldstragte for ovnene, for at fodre forbrændingsanlæggets to ovne. Hvis affaldet er elastisk plastic eller nylonbånd som bruges til fastgørelse af gods på paller, så fastgør det portalkranen og den kan dermed ikke flytte sig fra tragt til tragt. Alt dette affald vil fastgøre portalkranen, så den ikke kan bevæge sig fra tragt til tragt.

Anlægget vil sandsynligvis kunne kundetilpasses og anvendes til andre formål.

VÆRKSTEDS-KRAN

Udvikling og konstruktion af en ny værksteds-kran kran på flådefartøjet Peter Willemoes. Sammen med adskillige samarbejdspartnere, arbejdede Hytek A/S ombord på fartøjet Peter Willemoes. Et nyt værksted med integreret kran, blev udarbejdet.

Hovedopgaven og formålet vedr. det ny dæk-værksted er at lette arbejdsgangen ved brug af CIWS (Close-In Weapon System) luftværnskanonen på fartøjet.

Hyteks ingeniører udviklede en ny overhead shop kran, der fra workshoppen kunne køres ud og forlænges ud over dæk, og via en udviklet anordning, løfte en 350 kg tung såkaldt breech mekanisme for en luftværnskanon.

Breech-mekanismen er fastgjort til kranen via et specialudviklet løfteåg. Breech mekanismen kan sikkert transporteres ind i workshoppen igen, og køres på plads over workshop-bordet. Alt elektrisk styres via remote control.

Scroll to Top

Fill out the form

and get in touch with us

If you have any questions about our services, please fill in the form below and we will contact you as soon as possible.